Nya Soterus

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Bensch, Vera
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Göteborg växer och allt fler områden ska förtätas och nu är det aktuellt för området intill Eketrägatan. Ytan ska disponeras innehåller idag fotbollsplaner & ett dagis men präglas främst av Hjalmar Brantingsleden och bullret den avger. Men i framtiden ska dess has tighet sänkas men även bouleverdiseras vilket ger platsen helt nya förutsättningar, inte minst för Volvo innovationsområde i öst. Områden kring projektet kännetecknas av villor i väst och av 50-tals lameller i öst. Förslaget vill bibehålla en bebyggelse med lägre exploatering för att passa in i pusslet men även medverka till att omgivningarna som idag säras på av leden istället vävs samman genom fler kopplingar. Den nya boulevarden (+ Soterusgatan) flyttas för att ge utrymme till bebyggelse på vardera sida, stärka stadsrummet och ge skydd mot buller. Bebyggelsen slittsas upp för att ge plats åt stråk och smitvägar till kringliggande områden. Även vissa förskjutningar görs för att skapa större stadsrum som kan ta vara på attraktiviteten som bildas i den nya förtätade stadsdelen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index