SESC Pompeia Situationsplan

Typ
Program
Publicerad
2022-09-30
Författare
Modellbyggare
Adeen, Marcus
Sandberg, Astrid
Kjellberg, Julia
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Byggnad: SESC POMPEIA Plats: São Paulo, Brasilien Arkitekt: Lina Bo Bardi Modell: Skala 1:1500 BESKRIVNING AV MODELL & SKALA: Vad vill modellen visa? MÅTT ? ej applicerbart VAD En situationsplan som visar SESC Pompeia och en del av den omgivande staden São Paulo, Brasilien. HUR Vi har på röd valchromat med hjälp av laser graverat in en del av São Paulos landskap som omger komplexet SESC Pompeia. Över detta har vi placerat en grå papp, skuren i form av de gator och vägar som finns i området. Vi har dessutom valt att leda en gul sytråd, upphöjd någon centimeter över gatorna, för att ytterligare accentuera vägsträckningen och dess viktiga knutpunkter. VARFÖR Landskapsmodellen är ett viktigt komplement till de övriga modellerna för att förstå byggnadens placering och kontext i staden. Istället för att fokusera på de faktiska byggnaderna som omger SESC Pompeia har vi valt att fokusera modellen på de vägar som leder en till och från byggnaderna. Då det är ett relativt stort komplex ger landskapsmodellen även en överblick hur invånarna och användarna av byggnaden kan röra sig mellan de olika volymerna. —----------- Ett av huvudproblemen med den nya byggnaden av Bo Bardi var att organisera entréer och skapa vägar som skulle kännas tilltalande för användarna av SESC Pompeia. Arkitekten tog sig an utmaningen och idag är SESC Pompeia ett fint exempel som visar den arkitektoniska kvalitén av breda gångvägar och goda anlutningar till vägar omkring. Den passage som skapades används idag dagligen, som en väl etablerad gata, och fungerar som en förlängning av stadens andra gator. En artikel i ArchDaily beskriver den interna gatan som “nyckeln till projektets vitalitet”. https://www.archdaily.com/tag/sesc-pompeia
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Bo Bardi, Lina
Geografisk plats
Sao Paolo
Byggnad (typ)
Kommersiell byggnad
Byggår
1977
Modelltyp
Översikt
Skala
1:1500
Teknik / material
MDF, sytråd, papp
Index
2022-14B
Samling