Labraunda Tempel

Typ
Program
Publicerad
1987
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
I samband med utställningen Guden med dubbelyxan-Zeus i Labraunda på Medelhavsmuseet i Stockholm 1987-88 utfördes fem byggnadsmodeller från den antika tempelplatsen Labraunda i nu. Turkiet. Det var ett samarbetsprojekt mellan Medelhavsmuseet och Chalmers. Ansvarig kommissarie respektive arkitekt var Pontus Hellström och Thomas Thime. Följande modeller utfördes och finns i dag i Medelhavsmuseets förvar och samlingar.1: Situationsplan över tempelplatsen Labraunda. skala 1:2002: Andron B: fasad skala 1:203: Andron B: hela byggnaden skala 1:504: Propyléområdet skala 1:1005: Detalj av Andron B med kapitäl och arkitrav skala 1:1
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Turkiet
Turkey
Byggnad (typ)
Byggår
380--340 f v t ,
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1987-01
Samling