Påverkan på biologisk mångfald i tillverkningsprocesser - metoder för uppskattning och värdering

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Ahlström, Johan
Andersson, Erik
Gustavsson, Jesper
Nuldén, Celia
Sundqvist, Nathalie
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan biologi , Produktion , Other Biological Topics , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index