Visual interfaces for safety and enhanced driving experiences - An HMI concept for conveying technical failures in advanced driver assistance systems (ADAS)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Product development (MPPDE), MSc
Publicerad
2014
Författare
Kuppattu Kalladithodi, Sreejith
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index