Korsvirkeshus, detalj, typexempel

Typ
Program
Publicerad
1994
Författare
Modellbyggare
Wegbrant, Johan
Larson, Åse
Runze, Johan
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Olika tekniker inom korsvirkesbyggntion. Alla tre teknikerna är av lerhustyp. Underst t.h Adobesten, soltorkat tegel, underst t.v lerklining , d.v.s vidjor flätade under ett lager sandlerhalmblandning. Överst visas lerhalm, dvs halm doppad i lervälling. Korsvirkeshus började uppkomma i trakter där virket var dyrt. Därför behövdes väggarn fyllas ut med billigare material. De första korsvirkeshuset byggdes på 1500-talet och de sista valigt förekommande byggdes i slutet på 1800-talet. Problemet med korsvirkeshusen är att väggarna är tunna och svåra att värma upp. Ett annat problem är att materialen har svårt att fästa i varandra. Det uppstår glipor, eftersom fyllningsmaterialet krymper vid torkning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Europa
Byggnad (typ)
Byggår
1500-1890
Modelltyp
Skala
1:2
Teknik / material
Index
1994-08B
Samling