Visualizing Real-Time Data Designing a Visual Analytics Tool for the Stock Market

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Johansson, Camilla
Nilsson, Rebecca
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete var att undersöka och ta fram förslag på hur visualisering av stora mängder realtidsdata för aktiemarknaden kan te sig i ett visualiseringsverktyg som är utvecklat för statisk data. Arbetet utfördes genom en iterativ arbetsprocess som startade med litteraturstudier och intervjuer med kapitalförvaltare i Göteborg. Arbetet riktades in på aktiemarknaden och den arbetssituation som kapitalförvaltare har. Därefter utvecklades och utvärderades pappersprototyper och digitala prototyper i olika iterationssteg. En demonstrator utvecklad i Adobe Flash utvärderades med användare och experter innan ett koncept och designrekommendationer togs fram. Studien visade bland annat att det var möjligt att använda samma visualiserings och interaktionstekniker för realtidsdata som för statisk data. Det framkom även att data måste vara i realtid och att analyser måste gå snabbt och enkelt, samt att det är viktigt att kunna se utveckling över tid. Rapporten är skriven på engelska. Nyckelord: informationsvisualisering, realtidsdata, aktiemarknaden, finansiell data, interaktionsdesign, TIBCO Spotfire.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Bildanalys , Image analysis
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index