Auditorium vid Massachusets Institute of Technology

Typ
Program
Publicerad
1959
Författare
Modellbyggare
Holmgren, Jan
Posselius, Thomas
Tengroth, Olof
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar samlingssalen vid Massachusets Institute of Technology, ritad av Eero Saarinen. Taket utgörs av ett dubbelkrökt skal av armerad betong, 9 cm tjockt. Skalet omvandlar påförda laster till spänningar, som fördelas jämt över ytan. Den dubbelkrökta formen förstyvar konstruktionen. Taket är geometriskt regelbundet avskuret efter den trangulära planformen, så att spänningarna koncentreras vid tre stöd. Där har taket en tjocklek av 60 cm.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Saarinen, Eero
Geografisk plats
Cambridge, Massachusets, USA
Cambridge, Massachusets, USA
Byggnad (typ)
Byggår
1950-talet
Modelltyp
Skala
1:250
Teknik / material
Index
1959-05
Samling