Magnetisk separation av b äddmaterial f or CO2 negativ el- och v ärmeproduktion

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2018
Författare
Engvall, Mimmi
Renström, Julia
Erlandsson, Rasmus
Hodel, Henrik
Andersson, Elin
Qvirist, Edvin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Hållbar utveckling, Energiteknik, Energy, Sustainable Development, Energy Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material