Magnetisk separation av b äddmaterial f or CO2 negativ el- och v ärmeproduktion

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Kemiteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Engvall, Mimmi
Renström, Julia
Erlandsson, Rasmus
Hodel, Henrik
Andersson, Elin
Qvirist, Edvin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Energiteknik , Energy , Sustainable Development , Energy Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index