Deep learning methods for recognizing signs/objects in road traffic

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Engineering Mathematics (300 hp)
Publicerad
2018
Författare
Bengtson, Josef
Heikkilä, Filip
Nilsson, Per
Nyström, Lukas
Persson, Erik
Tellwe, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index