Klippboningar, detalj

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Lindahl, Ulf
Lindgren, Hans
Alvegård, Lars
Axén, Jim
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Nuvarande New Mexico, Arizona och Colorado består av högslätter, genombrutna av djupa canyons. Överallt i området har man funnit ruiner av klippboningar i grottor i sandstensbranterna. Det har varit byar av växlande storlek med hus murade av omsorgsfullt huggna stenar. Området var bebott omkring åren 800-1200 av majsodlande folk. Ruinerna är väl bibehållna i skydd av grottorna. Modellerna visar ruinerna av Cliff Palace, den största lämningen i Mesa Verde-området. Husen har varit i flera våningar och bara i den skönjbara bottenvåningen finns över hundra rum. På öppna platser mellan husen har man hållit tama kalkoner. Rummen är murade nästan vinkelräta, med släta väggar och jämna skift. Innerväggarna har varit gulrappade. De runda rummen, kallade estufas, har utgjort en plats för religiösa samlingar och har säkert sin form från tidigare nomadhyddor.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Puebloindianer
Geografisk plats
Mesa Verde, Colorado, USA
Mesa Verde, Colorado, USA
Byggnad (typ)
Byggår
1276
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1966-05C
Samling