En hållbar tvättlösning - med fokus på vattenoptimering för Cochabamba, Bolivia

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Edman, Sara
Alainentalo, Ida Hedman
Olsson, Emma
Swanberg, Elin
Thrysöe, Louise Ekström
Wånge, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Samhällsbyggnadsteknik , Vattenteknik , Building Futures , Basic Sciences , Sustainable Development , Civil Engineering , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index