Optimization of Preservative in Wet BBQ Grill- Oil-Allround Product by Regulating pH and Oil Content

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Shams, Wahedullah
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik, Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material