Förskjuten undervisningstid på Chalmers - En åtgärd i syfte att jämna ut höga belastningstoppar i kollektivtrafiken

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2016
Författare
Hansson, Johanna
Lehtonen, Viktor
Rybo Molin, Malin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material