Icke-standardanalys. En introduktion och en jämförande studie med tillämpningar inom komplexanalys och finansiell matematik.

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Berneryd, Lina
Ekdahl, Victor
Jedvert, Magnus
Paulander, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Annan matematik , Basic Sciences , Other Mathematics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index