Organiska föroreningar och metaller i dag-, avlopps- och lakvatten i Göteborgsområdet - Källor, flöden och reningstekniker

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Agha Mohammad, Esfahani Hanieh
Biscevic, Azur
Nyman, Viktor
Olofsson, Ingrid
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Building Futures , Civil Engineering , Basic Sciences , Sustainable Development , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index