Halle au Blé, träkupolen

Typ
Program
Publicerad
1968
Författare
Modellbyggare
Bilén, Bengt
Blomquist, Nicke
Carlsson, Lennart
Jerkbrant, Conny
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Halle au Blé, en lagerbyggnad av sten, byggdes på 1760-talet. Den byggdes kring en cirkelrund gård. På 1780-talet fick arkitekterna Legrand och Molinos i uppdrag att lägga tak över gården, för att öka lagerutrymmet. Att slå tegelvalv var omöjligt, då huset inte var byggt för så stora laster. Inte heller en traditionell trätakstol av långa bjälkar var möjlig att bygga över den 40 m vida gården. De beslöt att ta efter Philibert de l'Ormes sinnrika träbågar, som han beskrivit i "Nouvelles Invensions pour bien bastir" (se modell 90 och 152). De byggde en kupol, sammansatt av lätta trästycken. På mindre än ett halvt år byggdes Världen dittills största och lättaste träkupol av den framstående möbelsnickaren Roubo."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Molinos, Legrand &
Geografisk plats
Paris, Frankrike
Paris, France
Byggnad (typ)
Byggår
1780-talet
Modelltyp
Skala
1:47
Teknik / material
Index
1968-05F
Samling