Modeling and simulation of cultivator load signals with a fatigue damage perspective

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Zhao, Xin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Annan matematik , Basic Sciences , Other Mathematics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index