Effect of surface charging on dc flashover characteristics of polymeric insulators

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Electric power engineering (MPEPO), MSc
Publicerad
2011
Författare
Hoque, Imtiaz Rifanul
Alam, Shahid
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Elektrofysik , Elkraftteknik , Energy , Electrophysics , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index