Ringhals Kärnkraftverk- Block 3 och 4: Analys av axiella vibrationer i generatorernas plåtkärnor

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Ebermark, Linda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Generatorerna hos Ringhals kärnkraftverk, block 3 och 4, har fått problem med ökande vibrationer i plåtkärnan, orsakat av en avmattning i förspänningen. För att säkra generatorns livslängd fram till ett planerat byte inom ett par år, behöver vibrationshastigheten minskas. Tidigare insamlade driftparametrar har analyserats för att finna mönster och samband som påverkar vibrationerna, varefter slutsatserna har utvärderats vid en provkörning. En provkörning av G31 och G32 visar att vibrationshastigheten sänks något i vissa punkter då kylluftens temperatur sänks. Hos G41 och G42 påverkar den reaktiva lastens storlek vibrationshastigheten. Hög reaktiv effekt minskar vibrationshastigheten hos G41, i motsats till G42, där vibrationshastigheten ökar. En möjlighet är därför att låta G41 få ta en större reaktiv last för att avlasta G42. Vibrationshastigheten ligger på en hög nivå, främst hos G31. Fram till generatorbytet är det därför nödvändigt med täta inspektioner av plåtkärnans och isoleringens kondition. Vibrationshastighetens nivå bör dessutom kontrolleras ofta, då vibrationstillstånden hastigt kan förändras vid till exempel ett snabbstopp.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elkraftteknik , Electric power engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index