Identifying barriers and enablers of the biogas value chain

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Industrial ecology (MPTSE), MSc
Publicerad
2018
Författare
Vagiström, Sara
Whetstone, Alice
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling , Annan naturvetenskap , Sustainable Development , Other Natural Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index