Indelning av produktutvecklingsprocesser - utvecklingen av en logisk struktur över industriella produktutvecklingsprocesser

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Catic, Amer
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index