Burjatihydda

Typ
Program
Publicerad
1963
Författare
Modellbyggare
Ginhoven, Ingvor van
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Burjater är ett boskapsskötande folk i de mongoliska delarna av Sibirien och Kazachstan. Från början var de nomader, men blev bofasta på 1600-talet. Som nomader bodde de i jurt, som sedan ersattes av timmerhus med jurtans centraliserade plan. De var från början mångsidiga med 8-12 sidor. Se också modellerna 25 och 30.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Altai, södra Sibirien - östra Kazachstan
Altay, S. Siberia - E. Kazachstan
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1963-02
Samling