Akustiska åtgärder vid förtätning av staden. En studie av gröna lösningar och tyst asfalt för en förbättrad bullermiljö vid Kvarteret Skansbron.

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Blomkvist, Sara
Edoff, Johanna
Hermansson, Anton
Moe, Julia
Nordenstam, Jakob
Thuresson, Gustav
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Transport , Maskinteknik , Akustik , Building Futures , Transport , Mechanical Engineering , Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index