Development of an optimization tool for engine encapsulations

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Product development (MPPDE), MSc
Publicerad
2015
Författare
Jönsson, Martin
Talani, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index