Bågbro över Viskan Förstudie innefattande konceptuell design och preliminärdimensionering av vägbro

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
AMIRI, YOUSEF
MÖÖRK, ERIK
GUSTAFSSON, VIKTOR
ERIKSSON, EDVARD
JOHANSSON, ELLEN
ASPEGREN, DANIEL
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index