Unterlinden Extension, Colmar, Konceptmodell

Typ
Program
Publicerad
2023
Författare
Modellbyggare
Ciesielski, Mateusz
Sundling, Annie
Öhgren, Stina
Probeus, Kajsa
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
En konceptuell modell av tillbyggnaden på Unterlinden Museum, av Herzog & de Meuron. Modellen syftar på att fånga samspelet mellan byggnadens exteriör, en sluten tegelfasad, och byggnadens interiör, ett vitt utställningsrum med trappor i organiska former. Med ett tittskåp som första inspiration har modellen utformats som en öppen låda där betraktaren ser in på en vit spiral. Modellen är närmast kubformad, med undantag av den sneda taksidan. Denna är inspirerad av den karaktäristiska sneda vägg som återfinns på tillbyggnadens östra gavel. Utsidan av modellen är spacklad, mönstrad och målad för att efterlikna byggnadens speciella tegelfasad. Fönstret i modellens bakkant är en detalj hämtad från byggnaden som förutom stängda, solida väggar har få och små öppningar i form av spetsbågiga fönster. Spiralen som hänger i mitten av modellen är en abstrakt representation av de spiraltrappor med mjuka, organiska former som förbinder museets våningsplan med varandra.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Museum, Tillbyggnad, Trappa, Tegel, Koncept, Unterlinden
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Herzog & de Meuron, Arkitekt
Geografisk plats
Colmar, Frankrike
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
2012-2015
Modelltyp
Koncept
Skala
Skallös
Teknik / material
Foamboard, metall, tråd, spackel
Index
2023-11B