Sensor fusion of radar and stereo-vision for tracking moving vehicles as extended objects

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2018
Författare
Ekström, Ludvig
Risberg, Jonathan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index