Sensor fusion of radar and stereo-vision for tracking moving vehicles as extended objects

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Ekström, Ludvig
Risberg, Jonathan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material