Framtidssäkring av utveckling av interna system - Produktifiering och framtidssäkring av utvecklingen av befintliga interna system på Epsilon

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Dahlgren, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Examensarbete för att framtidssäkra internt utvecklade system med extra fokus på ett system för kompetensprofilhantering. Rapporten ger förslag till förbättringar i ett befintligt system baserat på Microsoft SQL Server och PHP samt system skrivna i ASP.NET. Frågeställningar kring sökningar med fokus på snabba fritextsökningar med hjälp av AJAX och en del avancerade sökning i kompetensprofiler. Framtagning av ett gemensamt kodbibliotek för att göra utveckling av databaser och systemen lättare i framtiden. Abstract Master thesis on how to secure the development of currently existing systems with focus on a competence profile management system. The thesis contains suggestions of improvements on a system using Microsoft SQL Server and PHP and some system made in ASP.NET. Issues regarding searching with focus on fast text searching using AJAX and some advanced searching using filter. Developing a shared computer code library too make the future development easier.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index