Ett attraktivare Almedal - Utvecklingsförslag för Krokslätt 148:13 och dess närområde

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p.
Publicerad
2016
Författare
TORSTENSSON, JULIA
LARSSON, VICTORA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index