Visualising Information System within Production Engineering

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Production engineering (MPPEN), MSc
Publicerad
2015
Författare
Date, Malin
Forssblad Rebello de Andrade, João Christopher
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Maskinteknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Mechanical Engineering , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index