Affärspotential i framtida studentbostadsbyggande. Investeringsunderlag Brämaregården 72:4

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2014
Författare
Fanni, Hakim
Wollner, Niclas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material