Vehicle splash and spray determination based on in-vehicle sensors utilizing Kalman filter to estimate water film thickness

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2015
Författare
Henriksson, Jens
Staberg, Philip
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index