Studie av energiförluster vid satsvisa processer med inriktning på Akso Nobels EMU-fabrik

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Andersson, Liselotte
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Då energikostnaden oftast är en stor utgiftspost för de flesta organisation, finns det ofta en hel del pengar att spara på att använda energin bättre. En effektivare energianvändning är dessutom bra för vår miljö, då resursförbrukningen i samhället minskar. Akso Nobels certifiering av energiledningssystem påbörjades år 2006. En av åtgärderna för energieffektivisering var att utnyttja energin i ångflödet ut från skorstenen från EMU-fabrikens kondensattank. Detta examensarbete syftar till att undersöka den energiförlust som kondensatsystmemet ger upphov till och hur det kan åtgärdas. Det huvusakliga målet är energieffektivisering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Kemiteknik , Chemical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index