Saluhall

Typ
Program
Publicerad
1959
Författare
Modellbyggare
Holmgren, Jan
Posselius, Thomas
Tengroth, Olof
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Ett sätt att skapa en dubbelkrökt yta, är att böja den efter två parabelkurvor. En sådan yta (hyperbolisk parabeloid) kan beskrivas som en rät linje vars ändar löper utefter två linjer med olika riktning. Och praktiskt kan ett sådant skal av armerad betong gjutas i formar, byggda av raka bräder, vilket lätt låter sig göras.En serie sådana skal lämpar sig för linjärt uppställda stöd och har använts i saluhallar, varuhus och fabriker av Felix Candela. Modellen är ett exempel på en saluhall. Se också modell 154.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Candela, Felix
Geografisk plats
Mexico
Mexico
Byggnad (typ)
Byggår
1950-talet
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1959-07
Samling