Additional equipment to nurses' communication system

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Teknisk design 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Jading, Linnea
Lindh, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index