Local DC nanogrid up-scaling to block level interaction

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Nair, Arya Saseendran
Kabasa, Blessing
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material