Method for evaluating vehicular antennas in reverberation chambers

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Wireless, photonics and space engineering (MPWPS), MSc
Publicerad
2020
Författare
Helmius, Henrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index