Feasibility study of IEEE 802.11ad for Vehicle-to-X communication

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Communication Engineering (MPCOM), MSc
Publicerad
2016
Författare
Huang, Tai
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index