Datorsöd vid Produktkonfigurering - Implementering av Konfigurerbara Komponenter i Komersiella PDM-system

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Norström, Camilla
Skjelfoss, Patrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index