Regnvattentunnor - Framtidens dagvattenhanteringslösning i Göteborg?

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2016
Författare
ANDERSSON, VICTOR
BRANDÉN, JONATAN
WALLBERG, EMMA
WERNER, ANNA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Vattenteknik , Building Futures , Basic Sciences , Sustainable Development , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index