Development of Customized-to-Order Products - Background, Challenges and Managing Strategies. A Case Study of Volvo Buses

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Lagu, Mukul
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Other Engineering and Technologies, Innovation & Entrepreneurship, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material