Robust & Precise incremental parsing of Haskell

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Karlsson, Anders
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
By using an incremental parser library, this thesis will implement a parser for the functional programming language Haskell. The parser will be used in Yi, a text editor that allows precise editing modes using an abstract syntax tree provided by the incremental parser library. We will explain how to find errors in the code and how to mark them so that they can be visually marked to the user in Yi. The parser is intended to give feedback online, i.e. it will parse at each keystroke so that errors are marked as soon as they appear. Problems that have occured during the development and the solution to them will be described. ------------------------------------------------------------ //Sammanfattning// Med hjälp av ett inkrementell parserbibliotek, kommer vi i denna tes att implementera en parser för det funktionella programmeringsspråket Haskell. Parsern kommer att användas i Yi, en textredigerare som tillåter noggranna redigeringslägen med hjälp av ett abstrakt syntaxtråd, tillhandahållet av det inkrementella parserbiblioteket. Det kommer förklaras hur man hittar fel i koden och hur man markerar dessa så att de visuellt kan markeras för användaren i Yi. Parsern skall kunna ge respons "online", dvs. den skall ge respons vid varje knapptryckning så att fel är markerade så snart de uppenbarar sig. Problem som stötts på under utvecklingen och deras lösningar kommer beskrivas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Programvaruteknik , Software Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index