Med vindens kraft

dc.contributor.authorAhlstrand, Helena
dc.contributor.authorLingnert, Oskar
dc.contributor.authorNilsson, Henrik
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljösv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Energy and Environmenten
dc.date.accessioned2019-07-03T12:19:55Z
dc.date.available2019-07-03T12:19:55Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstract"Med vindens kraft" är en experimentstation på Göteborgs Vetenskapsfestival som är riktad till skolelever. Den består av två vindkraftverksmodeller som skoleleverna får tillverka egna rotorblad till och sedan studera hur väl de fungerar med hjälp av en stor fläkt. En av dessa modeller har konstruerats om och ett mät- och styrsystem utformas till de båda modellerna. Den modell som konstruerats har en likströmsgenerator och den modell som har använts tidigare år har en växelströmsgenerator. Mät- och styrsystemet byggdes så att spänning, ström, varvtal och vindhastighet kan studeras på en datorskärm. Systemet ger även möjlighet att styra vilka laster modellerna skall driva. Som länk mellan dessa och datorn användes en datainsamlingsenhet (DAQ) av modell USB-6009 från National Instruments. Signalerna från modellerna anpassades till datainsamlingsenheten i en mätlåda med tillhörande kretskort. Programmet Labview2009 användess för att skapa ett program för att behandla signalerna från datainsamlingsenheten samt för att skapa användargränsnittet till datorn på stationen. Slutsatsen är att eleverna som använde stationen framförallt var intresserad av varvtalet. Förslag ges för att öka elevernas intresse för stationens övriga funktioner, samt för att förbättra robustheten på den konstruerade modellen.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/122240
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokLifeEarthScience
dc.subjectElkraftteknik
dc.subjectElectric power engineering
dc.titleMed vindens kraft
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Ladda ner