Non-energy benefits and profitability of energy efficiency measures

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2018
Författare
Svensson, Linnéa
Udd, Tove
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi, Hållbar utveckling, Energiteknik, Energy, Sustainable Development, Energy Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material