Eketrägatan

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Gustavsson, Emma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet karaktäriseras av dess stora gårdar med lucker bebyggelse som försiktigt ramar in området, men samtidigt knyter an till omgivningen och välkomnar för möten och aktivitet. Med utvecklingen av Hjalmar Branting Boulevard kommer platsen bli en pusselbit i den växande staden Göteborg. Det finns mycket potential här, och detta projekt bygger på den utveckling som området kommer genomgå. Att skapa en gradient med rum för den urbana utvecklingen och skapa en livsmiljö som kan anpassas efter framtidens behov. När staden förtätas lämnas allt mindre yta för grönska att frodas, därför finns en stark vilja att integrera växtlighet i området, framför allt på marken, men även genom nyttjande av fasader och tak. Genom siktlinjer skapar kopplingar genom och till området runtomkring, vissa mindre med endast små gluggar, andra större som skapar de subtila övergångarna mellan offentligt och semiprivat. Infrastrukturen främjar cyklister och fotgängare genom de många stråk och kopplingar som binder ihop området.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index