Evaluating and Optimizing Fleet Management and Task Allocation Techniques for Multi-agent Systems

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2022
Författare
Wannheden, David
Bengtsson, Albin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index