Use Case Explorer - A Use Case Tool

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Software engineering and technology (MPSOF), MSc
Publicerad
2009
Författare
Ashraf, Usman
Helldahl, Johan I
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Use case modeling is a popular way to specify software requirements for a system. When working with use cases, it is important that they are easy to read and of high quality. In this report several ideas for improving readability and supporting the author in producing high quality use cases have been developed. These ideas have been included in the tool UseCaseExplorer which has been implemented as a part of this thesis. The UseCaseExplorer includes an interactive activity diagram representation of use cases as well as support for structuring use cases. Moreover, the UseCaseExplorer has functionality for quickly constructing scenarios through a use case. This scenario function can be especially helpful in use cases with several dependencies to other use cases. Evaluations performed on the tool suggest that it improves readability, navigation, standardization, structure and quality when it comes to use cases. Moreover, the reader gets a better overview of a use case. Svenska Att använda användarfall är en populär metod för att specificera kraven för ett mjukvarusystem. När man arbetar med användarfall är det viktigt att de är lätta att läsa och att de är skrivna med hög kvalitet. I den här rapporten presenteras ett flertal idéer om hur läsbarheten kan förbättras samt hur författaren till ett användarfall kan få stöd för att uppnå ökad kvalitet. Dessa idéer har integrerats i verktyget UseCaseExplorer som har utvecklats som en del av detta arbete. UseCaseExplorer inkluderar en interaktiv aktivitetsdiagrams-representation av användarfall liksom stöd för att strukturera dessa. Utöver det så har UseCaseExplorer också en funktion för att snabbt konstruera scenarier genom ett användarfall. Scenariofunktionen kan vara särskilt användbar i användarfall som har flera beroenden till andra användarfall. Utvärderingar som har genomförts på verktyget visar på att dess funktioner förbättrar läsbarhet, navigation, standardisering, struktur och kvalitet i användarfall. Förutom det så får läsaren också en bättre överblick.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Programvaruteknik , Software Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index