Är det is eller vatten? - en studie i att bestämma vattnets fas med hjälp av simulationer och flervägsreflekterade GPS-signaler

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Datateknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Hansson, Mathias
Sundberg, Joakim
Martinsson, Daniel
Alping, Mikael
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Havsisars utbredning är något som skiljer från år till år och som är beroende av ihållande temperatur under 0. Genom användning av MATLAB, SNR-data från mottagna GPS-signaler och med hjälp av simulationer har olika parametrar som kan underlätta bestämmandet av havsisens utbredning analyserats. En metod för att automatiskt kunna avgöra vattnets fas har utvecklats. Under de dagar som den insamlade mätdatan avser, var det möjligt då man först valde ut en lämplig satellit, att avgöra om det var vatten eller is.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Annan naturvetenskap , Annan teknik , Basic Sciences , Other Natural Sciences , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index