Air dinner - Design of modern and sustainable tableware

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Rehnmark, Rikard
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Hållbar utveckling, Annan teknik, Production, Sustainable Development, Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material